Εργοστάσιο
Γιαννιτσών 240
546 28 Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 511 051
F: 2310 554 440

Υποκατάστημα
Πτολεμαίων 32
546 30 Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 511 195
F: 2310 511971